Jotunsangar

Det er laga 2 Jotun-sangar. Me har den gamle gode «Raude og grøne», og den nye «Jotun, Jotun, Jotun». Om du vil laste dei ned, so kan du og gjere det: Raude og grøne Jotun, Jotun, Jotun Kven av desse sangane likar du best? [poll id=»2″] Her kan du høyre «Raude og grøne» Her kan […]

Les meir

Oppstarten – Årdal skilag

IL Jotun er 90 år i 2013, men ikkje alle veit korleis laget oppstod. Difor vil det frå tid til anna kome nokon historiske artiklar på heimesida. Like før påske i 1922 vart det halde eit skirenn på Sletterust. Den drivande krafta var Arthur Heggen frå Harstad, som var tilsett ved anlegget til A/S Tyinfallene. […]

Les meir

Jotun supporterklubb

Jotun supporterklubb vart starta i 1989, og var aktiv i over 10 år. Supporterklubben gav ut supportarbladet Bohemen, fyrst utgåve kom i 1990.

Les meir

Nesten opprykk

Svend Age Olsen heldt fra som trenar i 1966, og treningi vart drive meir «intens» enn nokosinne. I april reiste seniorlaget til treningsleir i Danmark, og gjorde ein god innsats i kampane der. M. a. greide dei 3-3 mot sjølvaste Boldklubben av 1909. Alt såg so ljost ut, med gode resultater i treningskampane. Men diverre […]

Les meir

Sogn og Fjordane med i serieordningi

Sogn og Fjordane vart rekna for «fotballens mørke fastland». Og det møtte ikkje so lite motstand då krinsstyret i 1959 tok opp saki med å koma med i serieordningi, serleg frå Bergenslagi. Dei ottast vel dei kostbare reiseutgiftene. Men i 1962 gjekk det i orden. Æra for dette må ein gje til Karsten Skuggen Hoff […]

Les meir

50-åri

Då 1953 var jubileumsår fekk laget istand ei turnering med Gjøvik/Lyn, Raufoss og Sogndal som gjester. Denne turneringa vart særs vellukka både sportsleg og økonomisk, og enda dessutan med siger til Jotun. Når ein ser på desse 50-åri kjem det tydeleg fram at Jotun er alt for sterke for sine motstandarar. Ja, kampane hadde ofte […]

Les meir

Lange reiser

I 1941 gjorde ei ny tid seg gjeldande i Årdal. Gravemaskiner byrja å rasera ut den vesle plassen som hadde gjeve slike hugnadsstunder. Mange var harme. Ingen tenkte vel den gongen på at den skulde verta tuft til ein fabrikk, som skulde gje vilkår til eit større og rikare Jotun.   Når det er ofra […]

Les meir

Førkrigstida

I 1937 heldt krinskampane fram som vanleg. 2 nye lag var kome til: Luster og Kaupanger, medan Sogndal var falne frå. Det vart søkt etter trenar på same vilkår som året før, men det førde vistnok ikkje fram. Når det gjaldt bana, vart det ikkje gjort meir med den dette året. Sjølvsagt måtte ein raka […]

Les meir

Eigen serie i Indre Sogn

Den 14. juli er det Luster som kjem på vitjing. Det hadde gjenge store ord om dette laget. So denne gongen var det ingen som tok sigeren på fyrehand. Nei, dei fleste frykta det verste. Men denne gongen lukkast det. Då kampen var slutt hadde Jotun vunne 2-1. Og jubelen var stor. Den 29. juli […]

Les meir