Skjema

Det er no sett ut 4 permar i boden ved kunstgrasbana. Der finn de blanke dommarkort (kamprapportar), dommarkvitteringar, haldningskontraktar og kampvurdringar (arrangementsvurdering). Andre aktuelle skjema kan de skrive ut frå heimesida. Her er link til desse: Reiseoppgjer og eigenandelsskjema Dommarkvittering Namneliste lag Politiattest Samtykkeerklæring for publisering på heimeside Skjema for utlevering av drakter

Les meir

1.2 – Sportsplan

Sportsplanen til IL Jotun fotball ligg vedlagt på høgre sida. Innspel til endringar sender de til Sportsleg leiar, eller tek det opp på dei månadlege trenarforuma. Sportsplanen vert vedteken for 3 år i gongen, men kan reviderast kvart år og og godkjennast på årsmøtet , og deretter godkjennast av hovudstyret i IL Jotun.

Les meir