Jotunsangen, innspelinga er henta frå Jotunkassetten.

Kor hen me so har vore,
rundt om på denne jord

Jotun har æra våre
både i sør og nord

La oss dei andre visa
at samhaldet gjer oss stor

Kom la oss Jotun prisa
syng so i samla ko..or

Raude og grøne fargar me ber
Me dei skal me gjera æra på vår ferd

Raude og grøne fargar me ber
Med dei skal me gjera æra på vår ferd

Si si si bra bra bra
heia heia Jotun